Disclaimer

Privacy verklaring

Deze privacy verklaring bevat informatie over de verwerking van gegevens van de gebruiker van deze website.

Jan Landerloos verzamelt de persoonlijke of bedrijfsgegevens van de gebruiker met het oog op een normale klantenrelatie. Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website of om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Jan Landerloos zal deze gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.  Jan Landerloos kan deze gegevens voor direct marketing van haar eigen producten en diensten gebruiken tenzij u zich hiertegen verzet. Uw recht van verzet en het recht om deze gegevens in te kijken en te verbeteren kunt u uitoefenen per brief aan Jan Landerloos, Handelsstraat 7, 3401 Landen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voorzover Jan Landerloos dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om deze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Aansprakelijkheid

Jan Landerloos tracht de gebruiker steeds zo juist en volledig mogelijk te informeren, maar kan niet garanderen dat de op deze website voorkomende gegevens steeds juist en beschikbaar zijn. Jan Landerloos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website beschikbare gegevens, tenzij deze schade te wijten zou zijn aan opzet of grove schuld van Jan Landerloos.

Auteursrecht

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken weergegeven op deze website mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij Jan Landerloos hiervoor voorafgaand en schriftelijk de reproductierechten heeft verleend.